Studiomme sijaitsee Tapiola Golfin yhteydessä, Espoossa

Tapiola Golf | Tagi

Turveradantie 17
02180 Espoo
p. (09) 42500 750
www.tapiolagolf.fi
Siirry ajanvaraukseen tästä
Videolinkki

Saat opetustunnin jälkeen itselle videon tunnista.

Trackman

Pallon lentoa ja lavan toimintaa tarkasti analysoiva tutka.

Pro V1

Harjoitukset ja fittaukset tehdään Pro V1 palloilla.

Sisältä ulos

Sään salliessa lyödään studion suojasta ulos rangelle.

Suurnopeuskamera

Suurnopeuskamera tallentaa svingin analysointia varten.